Eğitim
Giriş Tarihi : 21-10-2021 16:16   Güncelleme : 21-10-2021 16:16

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BALKAN ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ’NDEN İKİ YENİ KİTAP

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BALKAN ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ’NDEN İKİ YENİ KİTAP

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BALKAN ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ’NDEN İKİ YENİ KİTAP

Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İbrahim Kelağa Ahmet ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nu makamında ziyaret ederek, Balkan Araştırma Enstitüsü yayınlarından çıkan Yunanistan (Batı Trakya), Bulgaristan ve Makedonya Türklerinin Eğitim, Basın ve Dini Durumları Çalıştay Metinleri ile “Trakya Tehdit Altında” Gizli Yazışmalar Türkiye Stratejisi – Gizli Politikalar – Azınlık Grupları adlı iki kitabı takdim etti.
2017 yılında Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenmiş olan Yunanistan’daki Batı Trakya Türkleri ile Bulgaristan ve Makedonya Türklerinin eğitim, din ve basın alanındaki hak ve özgürlüklerinin farklı yönleriyle ele alındığı çalıştay metinleri kitaplaştırılarak “Yunanistan (Batı Trakya), Bulgaristan ve Makedonya Türklerinin Eğitim, Basın ve Dini Durumları Çalıştay Metinleri” adıyla Balkan Araştırma Enstitüsü Yayınları’ndan basıldı. Yunanistan, Makedonya ve Bulgaristan’dan gelen Türk toplumu mensubu kişilerin bölgeden aktardıkları bilgiler ve ele alınan konu başlıklarındaki güncel durumlarla ilgili bu yayın, soru cevap bölümlerindeki tartışmaların da katkısıyla Türklerin oralardaki sosyokültürel yaşantısının dünü ve bugününe ışık tutmakta ve öneriler ışığında bulundukları ülkelerdeki geleceklerine dair projeksiyonlara önemli katkı sunmaktadır.
Hristos İliadis’in kaleme aldığı “Trakya Tehdit Altında” Gizli Yazışmalar Türkiye Stratejisi – Gizli Politikalar – Azınlık Grupları isimli Lale Alatlı tarafından Yunanca’dan çevrilen kitabın Türkiye baskısı, Balkan Araştırma Enstitüsü Yayınları’ndan yayımlandı.
Kitap, giriş ve sonuç kısmı dışında beş bölümden oluşmaktadır.

“19. Yüzyıl ile II. Dünya Savaşı Arası Dönemde Trakya” başlığı ile yayımlanan birinci bölümde Batı Trakya’da Osmanlı’nın son döneminden II. Dünya Savaşı’nın başlangıcına kadar olan süreçte Batı Trakya Türk Azınlığı’nın tarihi ve durumu değerlendirilmektedir. “Savaş Sonrası Ulusal Rekabetler ve Beklentiler: 1945-1949 Dönemi” şeklindeki ikinci bölümde ise azınlığın mevcut durumu, Yunan devletinin azınlık üzerinde kontrolü, azınlık eğitimi gibi konular kaleme alınmaktadır. Üçüncü bölümde “Azınlık ve Türk-Yunan Dostluğu, 1949-1955: Anlaşmazlıklar ve Çelişkiler” başlığı altında Türk-Yunan ilişkilerinin Batı Trakya Türk azınlığına yansıması, azınlık eğitimindeki gelişmeler ve Batı Trakya Türk azınlığı ile Yunan Devleti arasındaki anlaşmazlık ve çelişkiler ifade edilmektedir. Kitabın dördüncü bölümünde “6-7 Eylül Olayları ve Trakya’daki Bilinmeyen Sonuçları” başlığıyla Yunan Devleti’nin İstanbul’da meydana gelen olaylar sonrası Batı Trakya Türk azınlığına yönelik politika değişikliğine gitmesi ve Yunanistan tarafından azınlığın yeniden adlandırılması anlatılmaktadır.İliadis’in bu kitap çalışmasının en önemli özelliği Yunan devletinin Yunanistan’da yaşayan Batı Trakya Türk azınlığına yönelik eğitim politikalarının Kavala Devlet Genel Arşivi ve Yabancı ve Azınlık Okulları Başmüfettişliği arşivlerinde bulunan gizliliği kaldırılmış belgeler kullanılarak yazılmış olmasıdır. Yazar bu arşiv belgelerini Yunanistan Trakya Koordinasyon Konseyi gizli toplantı tutanakları, Yunan Dışişleri Bakanlığı, Yunan Milli Eğitim Bakanlığı, yerel azınlık okulları müfettişleri, Trakya Genel İdaresi, Gümülcine (Komotini) Emniyet birimi gibi çeşitli kaynaklardan temin ettiğini belirtmektedir.
Balkan Araştırma Enstitüsü’nün, Balkanlar ve Trakya adına önemli çalışmalara imza attığını belirten Rektör Prof. Dr. Erhan TabakoğluTrakya Üniversitesi olarak üreten bir üniversite olmak bizim en önemli hedefimiz. Hocalarımız bu kapsamda değerli bilgiler üretmekte ve bilim dünyasına önemli katkılar sunmaktadır. Bu iki eser de Balkanlar ve Trakya alanında çalışma yapacak araştırmacılar ve öğrenciler için önemli bir kaynak olacaktır.” dedi..