Eğitim
Giriş Tarihi : 07-04-2021 22:45   Güncelleme : 07-04-2021 22:45

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ: DOÇ. DR. M. KENAN TERZİOĞLU’NUN EDİTÖRLÜĞÜNÜ ÜSTLENDİĞİ KİTAP YAYIMLANDI

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Öğretim Üyesi Doç

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ: DOÇ. DR. M. KENAN TERZİOĞLU’NUN EDİTÖRLÜĞÜNÜ ÜSTLENDİĞİ KİTAP YAYIMLANDI

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kenan Terzioğlu’nun editörlüğünü üstlendiği “Linear and Non-Linear Financial Econometrics: Theory and Practice” isimli kitap yayımlandı.

Montenegro Universitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gordana Djurovic’ın ise yardımcı editörlüğünü yaptığı kitapla ilgili Doç. Dr. Mehmet Kenan Terzioğlu şöyle konuştu:

“Teorik yapı içinde sıkışıp kalmayan ve pratikte gelişen finansal piyasalar, ekonomik yapının sürdürülebilir gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Finansal modellerin çıkış noktası, davranıştaki belirsizliğin ve dolayısıyla piyasa fiyatlarındaki belirsizliğin modellenmesine dayanmaktadır. Bu nedenle, finansal ekonominin varlığı belirsizliğe dayanmaktadır. Finansal modellerdeki belirsizliklerin modellenmesi ve tahmin edilmesi sürecinde ekonometri teorisi kullanılarak dalgalanmaların yapısı ve etkisi belirlenmektedir. Ekonomik problemleri çözmek için veriden, istatistiksel çıkarım yöntemlerinden ve yapısal/tanımlayıcı modellemeden yararlanan ekonometrinin gelişimi, finansal ürünlerin çeşitliliği ve karmaşıklığının artmasıyla paralel olmaktadır. Finansal gelişmeler bağlamında zaman, boyut ve dönüm/kırılma noktaları açısından dalgalanmaları ölçme çabaları ve minimum zararla finansal piyasa uygulamalarında en iyi getiriyi elde etme arzusu, ekonometri teorisinin doğrusal modellerden doğrusal olmayan modellere gelişmesinin nedenleri arasında sayılabilmektedir.”

Ekonometri alanındaki son gelişmeler dikkate alınarak hazırlanan kitap, çok sayıda nicel örnek ve problem seti ile ekonometrik teori ve yöntemlerin daha kolay kavranmasına katkı sunmayı amaçlıyor.