Eğitim
Giriş Tarihi : 17-11-2021 14:32   Güncelleme : 17-11-2021 14:32

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DR. ÖĞR. ÜYESİ IŞIL USTA KARA VE DR. ÖĞR. ÜYESİ SEROL KARALAR’DAN REKTÖR PROF. DR. ERHAN TABAKOĞLU’NA KİTAP TAKDİMİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ IŞIL USTA KARA VE DR. ÖĞR. ÜYESİ SEROL KARALAR’DAN REKTÖR PROF. DR. ERHAN TABAKOĞLU’NA KİTAP TAKDİMİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DR. ÖĞR. ÜYESİ IŞIL USTA KARA VE DR. ÖĞR. ÜYESİ SEROL KARALAR’DAN REKTÖR PROF. DR. ERHAN TABAKOĞLU’NA KİTAP TAKDİMİ

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyeleri ve Kalite ve Strateji Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi müdür yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Işıl Usta Kara ve Dr. Öğr. Üyesi Serol Karalar, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nu ziyaret ederek, yeni çıkan kitaplarını takdim ettiler.
Dr. Öğr. Üyesi Işıl Usta Kara’nın “Örgütlerde Liderlik, Öznel İyi Oluş ve İşe Yabancılaşma” kitabı ile Dr. Öğr. Üyesi Işıl Usta Kara ve Dr. Öğr. Üyesi Serol Karalar tarafından birlikte kaleme alınan “Negatif Yönlü Örgütsel Davranış” kitabı Efe Akademi Yayınları’ndan yayımlandı.
Dr. Öğr. Üyesi Işıl Usta Kara’nın yazdığı “Örgütlerde Liderlik, Öznel İyi Oluş ve İşe Yabancılaşma” isimli kitap liderlik davranışının kişilerin öznel iyi oluşları ile işe yabancılaşmalarını nasıl etkilediği ile işe yabancılaşmanın öznel iyi oluş üzerindeki etkisini ele almaktadır. Kitap dört bölümden oluşmaktadır. Kitabın ilk bölümünde liderlik kavramı ve kapsamı, liderlik teorileri, liderlik türleri detaylı bir şekilde açıklanmaktadır. Kitabın ikinci bölümünde iyi oluş kavramından başlanılarak öznel iyi oluş kavramı ile üçüncü bölümünde işe yabancılaşma kavramı, teorileri, etkileyen faktörler, ölçümlenmesi, yönetilmesi gibi çeşitli açılardan irdelenmektedir. Kitabın dördüncü bölümünde ise kavramlar arasındaki ilişkinin varlığını ve yönünü belirleyebilmek amacı ile bir alan araştırmasına yer verilmektedir.
Dr. Öğr. Üyesi Işıl Usta Kara ve Dr. Öğr. Üyesi Serol Karalar tarafından birlikte kaleme aldıkları “Negatif Yönlü Örgütsel Davranış” adlı kitapta örgütsel davranış biçimleri farklı yönleriyle ele alınmaktadır. Dr. Öğr. Üyesi Işıl Usta Kara ve Dr. Öğr. Üyesi Serol Karalar kitapla ilgili şu bilgileri verdi:
“Küreselleşme ve neo liberal politikalar, tüm örgüt yönetimlerinin daha bilimsel ve insanı daha çok önceleyen bir yapıya dönüşmesini beraberinde getirmiştir. Çünkü örgütün ana unsurunu oluşturan insanın örgüt içerisindeki davranışlarının doğru analiz edilmesi, psikolojik yönlü bir durum olduğu kadar, işletme verimliliğinin artmasında da en önemli payı oluşturmaktadır. Bu bağlamda örgütsel davranışları değişik boyutlarıyla irdelemek ve olası sorunların kaynağını doğru teşhis ederek çözüme kavuşturmak günümüzde yöneticinin temel işlevi olmaktadır. Bu noktadan hareketle, “Negatif Yönlü Örgütsel Davranış” kitabı, örgütsel davranış biçimlerini farklı yönleriyle ele alarak akademisyenlere olduğu kadar, yöneticilere de ışık olmayı amaçlamıştır.”
Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, kendisine takdim edilen kitapları oldukça değerli bulduğunu ifade ederek “Üniversitelerin öncelikli görevi bilim üretmek ve ürettiği bilimi toplumun yararına sunmaktır. Değerli hocalarım Dr. Öğr. Üyesi Işıl Usta Kara ve Dr. Öğr. Üyesi Serol Karalar’ı bilim dünyasına kazandırdıkları kitaplardan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.