Eğitim
Giriş Tarihi : 30-11-2021 18:36   Güncelleme : 30-11-2021 18:36

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ NDE “25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ” KONFERANSI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİNDE "25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ” KONFERANSI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ NDE “25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ” KONFERANSI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Trakya Üniversitesi’nde, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü” konferansı düzenlendi.
Trakya Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü”ne özel farkındalık etkinliğine imza attı. Kadınların her alandaki haklarına ve olanaklarına ilişkin farkındalık sağlamak amacıyla çalışan Trakya Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜKSAM) tarafından “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü” konferansı düzenlendi. Programa Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Edirne İl Temsilcisi Uzm. Dr. Nilgün Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Esma Mıhlayanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Sosyolog Gamze Haşhaş ve Sosyolog Aslı Kaygısız’ın konuşmacı olarak katıldığı konferansta, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, uygulama pratikleri ve karşılaşılan zorluklar konuşuldu.
İktisadi ve İdari Birimler Fakültesinde düzenlenen konferans, Trakya Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç.

Esma Mıhlayanlar’ın açılış konuşmasıyla başladı. Doç. Dr. Esma Mıhlayanlar, Merkezlerinin kadınların sağlık, eğitim, sosyal, kültürel ve ekonomi gibi farklı alanlarda yaşadığı sorunları ele aldığını ve faaliyetlerini bu kapsamda sürdürdüğünü söyledi.
Kaynağı farklı nedenlere dayanan kadına yönelik şiddetin kadınların yaşama, sağlık ve beslenme, eğitim, gelişme, toplumsal ve ekonomik yaşama katılım gibi temel insan haklarını ve özgürlüklerini ihlal eden önemli bir toplumsal sorun olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Esma Mıhlayanlar, bu sorunun sadece kadının değil, tüm toplumun sağlığı için önemli olduğunu vurguladı.
Dünyada ve Türkiye’de devletlere bağlı kurumlar, topluluklar ve derneklerin kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla yürüttükleri politikalarını geliştirerek çalışmalarını hızlandırdıklarını kaydeden Doç. Dr. Esma Mıhlayanlar, şunları ifade etti:
“Kadına yönelik şiddetle mücadele farklı disiplinlerle, çok yönlü olarak toplumun tüm kesimleriyle birlikte ele alınması gereken bir konudur. Tüm paydaşların birlikte hareket etmesi ve şiddetin önlemesi konusunda çözüm odaklı hizmetlerin belirlenmelidir.Kadınların insan haklarının korunması, toplumun her kesiminde fırsat ve imkânlardan eşit bir biçimde yararlanmasıyla birlikte temsiliyetleri arttırılarak, karar verme süreçlerine dâhil edilmelerinin sağlanmasıyla kadına yönelik her türlü şiddetin azaltılmasına katkı sağlanacaktır.”
Doç. Dr. Esma Mıhlayanlar son olarak, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda tüm kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içinde çalıştıklarını belirterek, programa katılanlara ve katkı sunanlara teşekkür etti.
Edirne Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdür Vekili Nihan Ertan ise kadına yönelik şiddetin önlemesi amacıyla yaptıkları faaliyetler hakkında bilgiler vererek, Türkiye’de kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi ve sonlandırılması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Sosyolog Gamze Haşhaş ve Aslı Kaygısız ise “Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Mekanizmaları” ve “Erken Yaşta Evlilikte Mücadele” konusunda sunumlar yaptılar.
Konferans, soru-cevap kısmıyla sona erdi..