Eğitim
Giriş Tarihi : 27-01-2022 11:44   Güncelleme : 27-01-2022 11:44

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞR. GÖR. DR. COŞKUN DOĞAN’IN, EDİTÖR VE YAZAR OLARAK YER ALDIĞI KİTAP YAYIMLANDI

ÖĞR. GÖR. DR. COŞKUN DOĞAN’IN, EDİTÖR VE YAZAR OLARAK YER ALDIĞI KİTAP YAYIMLANDI

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞR. GÖR. DR. COŞKUN DOĞAN’IN, EDİTÖR VE YAZAR OLARAK YER ALDIĞI KİTAP YAYIMLANDI

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Coşkun Doğan’ın editörlerinden ve bölüm yazarlarından biri olduğu “Kültürlerarasılık & Çeviri” adlı kitap yayımlandı.
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğr. Gör. Dr. Coşkun Doğan’ın, Sakarya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Tosun ile birlikte editör ve bölüm yazarı olduğu “Kültürlerarasılık & Çeviri” kitabı, Paradigma Akademi Yayınları’ndan kısa süre önce okuyucuyla buluştu.
On bir bölümden oluşan kitapta, farklı üniversitelerden akademisyen ve lisansüstü öğrencilerin yanı sıra Trakya Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Hikmet Asutay, Dr. Öğr. Üyesi Hüsnü Ceylan ve Dr. Öğr. Üyesi Selma Deneme tarafından kaleme alınan yazılar da yer alıyor.
Kültürlerarasılık ve çeviri konularının ele alındığı eserin sunuşunda şu ifadeler yer alıyor:
“Kültürlerarasılık alanında yapılan çalışmaların bir çatı altında toplanması ve bu alanda yapılan çalışmaların ortak bir kuramsal zemine taşınması önemlidir. Ülkemizde kültürbilim alanında yapılan çalışmaların farklı disiplinlerde ortaya çıktığını görmekteyiz. Dil eğitimi, dilbilim, edebiyatbilim ve çeviribilim alanlarında kültürlerarası çalışmalar gün geçtikçe artmaktadır. Bu alanlarda elde edilen veriler, kültürlerarasılık araştırmalarına katkı sağlamaktadır. Özellikle çeviribilim alanında kültürlerarası çalışmalar önemli bir yer tutar. Kültürlerarası çalışmaların çeviribilim dönüşümüne önemli katkılar sağladığını ve aynı şekilde çeviri alanında yapılan kültürlerarası çalışmaların da kültürlerarasılık araştırmalarına önemli katkılar sağladığını söyleyebiliriz. Çağımızda iletişim ve ulaşım alanında yaşanan hızlı gelişmeler, kültürlerarası iletişimin en üst seviyede yaşanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda çeviri, her bir kültürün kendi kimliği ile farklı kültürlerle yakın ilişki içerisinde yaşanmasında köprü görevi üstlenmektedir.”
Kültürlerarasılık bağlamında farklılıklar arasında hoşgörü, anlayış ve diyaloğun oluşması için çeviri eyleminin gerekli olduğunu dile getiren Öğr. Gör. Dr. Coşkun Doğan “Bunu da sağlayacak çeviri eyleminin kültürlerarası iletişim işlevidir. Kültürlerarasılık, farklı kültürlerin etkileşiminin bir sonucu olarak toplumların kültürel bir bilinçlenme sürecidir. Bu öğretinin en büyük mimarı ise çeviri eylemidir. Bu çalışmada da çeşitli akademik yazılardan oluşan örneklerle kültürlerarası araştırmalar çerçevesinde kültürlerarasılık ve çeviri konularına yer verilmiştir. Ayrıca farklı kültürlerin birbirlerini anlamaları ile dünyaya farklı pencerelerden bakabilen kültürlerarası toplumsallaşmış bireyler yetişecek ve kültürlerarası iletişimin mimarları olacaktır.” ifadelerini kullandı.