Eğitim
Giriş Tarihi : 12-11-2021 00:04   Güncelleme : 12-11-2021 00:04

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TRAKYA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ V. LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TRAKYA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ V. LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TRAKYA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ V. LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) tarafından 2016 yılından itibaren her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen lisansüstü öğrenci kongresinin beşincisi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı. Çevrim içi olarak düzenlenen kongreye, Trakya Üniversiteler Birliğine üye üniversitelerde öğrenim gören lisansüstü öğrencilerin yanı sıra çok sayıda üniversite, kamu kurumu, özel sektör ve STK’lardan öğrenci ve temsilci bildirileriyle katkı sundu.
Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) tarafından lisansüstü öğrencileri bir araya getirebilmek amacıyla düzenlenen “Trakya Üniversiteler Birliği V. Lisansüstü Öğrenci Kongresi” Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde, Google Meet üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirildi.
Kongrenin açılış programına Trakya Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof.

Sedat Murat, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi TÜB Lisansüstü Düzenleme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Diler Yılmaz ile akademisyenler ve lisansüstü öğrenciler katıldı.
Kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Trakya Üniversiteler Birliği’nin Türkiye’nin en aktif ve en etkin üniversite birliklerinin başında geldiğini belirterek, her yıl akademisyenlerin, idari personelin ve öğrencilerin katılımıyla çok sayıda ortak etkinliğe imza attıklarını belirtti. Trakya Üniversiteler Birliği V. Lisansüstü Öğrenci Kongresi’nin bilime katkı sağlamayı, bilim insanı olmayı teşvik etmeyi, nitelikli ve özgün bilimsel çalışmaların artmasına destek olmayı ve genç akademisyenlerin aralarında bilgi ve tecrübe paylaşımına katkı sağlamayı amaçladığını belirten Prof. Dr. Süleyman Özdemir, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkürlerini sundu.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, düzenlenen kongrenin öğrencilerin deneyimlerini birbirleriyle paylaşarak ileriye yönelik çalışmalara basamak teşkil etmesini ve akademik hayatlarına katkı sağlamasını temenni ettiğini belirterek, eğitim ve araştırmanın üniversitelerin iki önemli faaliyet alanı olduğunu ifade etti.Dr. Sedat Murat, kongrelerin bilimsel bilgi paylaşımı dışında çalışmanın metodolojisi ve çalışma sırasında yaşanan deneyimlerin aktarılması açısından da önemli olduğunu vurguladı.
Üniversitelerin yürüttüğü başarılı akademik çalışmaların, ülkenin daha güçlü ve refah dolu yarınlara ulaşması noktasında umut vadettiğini ifade eden Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, düzenlenen kongre ile öğrencilerin sadece bilgi edinmeyi değil aynı zamanda analitik düşünme yeteneği ile değerlendirmenin ve sorgulayıcı bakış açısı geliştirmenin de temellerini öğreneceklerini söyledi.
Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür de Trakya Üniversiteler Birliği V. Lisansüstü Öğrenci Kongresi’nin tüm alanlarda disiplinler arası çalışmaları teşvik etmek, nitelikli ve özgün akademik üretime katkı sağlamak amacıyla düzenlendiğine dikkat çekerek, birliğe üye üniversiteler olarak lisansüstü çalışmaları nicelik ve nitelik olarak artırmayı hedeflediklerini bildirdi.
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da Trakya Üniversiteler Birliği’nin, yılda 20’den fazla ortak etkinlikle önemli işlere ve başarılara imza attığını belirterek, yürüttüğü çalışmalarla bölgenin nabzını ve en güçlü aktörleri olan üniversiteleri bir arada tuttuğunu ifade etti.Dr. Erhan Tabakoğlu, düzenlenen kongrede önemli düzeyde bilgi ve tecrübe paylaşımı olacağını dile getirerek konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
“Üniversitelerin pek çok görevi vardır. Meslek sahibi bireyler yetiştirmenin yanında üniversiteler, yüksek nitelikli insan yetiştirme yönüyle de ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda, üniversitelerde lisansüstü eğitimlerin önemini ayrıca ifade etmek gerekir. Yüksek lisans ve doktora eğitimi almış bireylerin, nitelik ve nicelik olarak artması ülke geleceği açısından önemli bir kazançtır. Bu durum, ülkenin iyi yetişmiş insan gücünün yanında akademisyen ve araştırmacı ihtiyacının karşılanması açısından da oldukça önemlidir. Gençleri ve öğrencileri akademik kariyer yapmaları noktasında destekleyen, aralarında dayanışma ve iş birliğini artıran bu tür etkinlikleri son derece anlamlı buluyorum. Trakya Üniversitesi’nde, doktora düzeyinde öğrenim gören 687 öğrenci var ve bunun yüzde 15’ini uluslararası öğrenciler oluşturuyor. 2629 yüksek lisans öğrencimiz ile birlikte üniversitemizde lisansüstü programlarda eğitim-öğretim gören toplam öğrenci sayımız 3316’dır.Türkiye’nin geleceğini birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Oldukça geniş katılımlı ve kapsamlı kongrenin, ülkemiz ve geleceğimiz için faydalı olmasını diliyor, üniversite rektörlerimiz başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”
Açılış konuşmalarının ardından program, katılımcıların kongre bildirilerinin sunumuyla devam etti. İki gün boyunca devam eden V. Lisansüstü Öğrenci Kongresi’nde sosyal, sağlık ve fen bilimleri alanlarında 33 farklı oturumda, 270 katılımcı tarafından toplam 174 bildiri ve poster sunumu gerçekleştirildi..