Eğitim
Giriş Tarihi : 21-12-2021 22:47   Güncelleme : 21-12-2021 22:47

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÜNLÜ TARİHÇİ PROF. DR. İLBER ORTAYLI, II. ULUSLARARASI OSMANLI İZLERİ SEMPOZYUMU’NDA BALKANLARI ANLATTI

ÜNLÜ TARİHÇİ PROF. DR. İLBER ORTAYLI, II. ULUSLARARASI OSMANLI İZLERİ SEMPOZYUMU’NDA BALKANLARI ANLATTI

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÜNLÜ TARİHÇİ PROF. DR. İLBER ORTAYLI, II. ULUSLARARASI OSMANLI İZLERİ SEMPOZYUMU’NDA BALKANLARI ANLATTI

Balkanlarda Osmanlı izlerini dünden bugüne, bugünden de yarına taşımak için Trakya Üniversitesi OSMER tarafından 9 farklı ülkeden katılımcı ve toplam 37 bildiri ile gerçekleştirilen “II. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu”na çağrılı konuşmacı olarak Türk tarihçiliğinin önemli ismi Prof. Dr. İlber Ortaylı katıldı.
II. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu’nda konuşan Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Edirne ve Balkanların tarihi öneminden bahsetti. Edirne’nin, İstanbul’dan önce Osmanlı’ya başkentlik yaptığını ve tarih boyunca önemini ve değerini koruduğunu söyleyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, “İstanbul’un fethinden evvel Edirne, Osmanlı’ya gerçek bir başkentlik yapıyordu. Çünkü daha merkezi bir noktaydı ve stratejik dâhileri yetiştirmek için çok müsait bir savaş alanıydı. Manevi başkentimizin Bursa olması, padişahların ve şehzadelerin her zaman buraya defnedilmesine rağmen Edirne, belki padişah türbelerine değil ama sayısız cami, han ve kervansaraya mekân oldu. Çünkü burası gerçek anlamda bir başkentti. Edirne, gerçekten hem ticari hem de askeri seferler için önemli bir yerdir.

Sultan IV. Mehmet, İstanbul’dan çok Edirne’de oturmuştur. Padişah II. Selim’in Mimar Sinan’a en büyük eserini ısmarladığı yer Edirne’dir. İstanbul’da tahta çıkar çıkmaz Edirne’ye gelen ya da Edirne’de tahta çıkıp burada vefat eden padişahlar da vardır.” dedi.
Edirne, Avrupa Türkiye’sinin ve eski Rumeli’nin merkezidir.
Edirne’nin, eski Rumeli’nin merkezi konumunda olduğunu ifade eden Prof. Dr. İlber Ortaylı, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Bugün de Edirne, Avrupa Türkiye’sinin, eski Rumeli’nin merkezidir. Biz orada sadece mazideki imparatorluğun havasını değil bütün Balkanların medeni havasını taşıyoruz. Balkanlar imparatorlukların merkezidir. Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk yerleştiği ve dirildiği yerdir. Bilhassa 15. asır başındaki Timur ile Bayezid arasındaki Ankara Savaşı, dirilme noktamız olmuştur. Rumeli, Anadolu Selçuklu Devleti’nin son zamandaki Moğol istilasına karşı kurtuluş yeri olmuştur. Karaman’dan göç edenler Balkanlara tarih götürmüşlerdir.”
Türkiye’nin sanayileşmesi ve gelişmesinde Balkan göçünün faydası büyük.
Türkiye’nin sanayileşmesi ve gelişmesinde Balkanlardan gelen göçün önemli katkısı olduğunu ifade eden Prof.İlber Ortaylı “1. Dünya Savaşı sonrası Türkiye ve Yunanistan arasındaki mübadele sıkıntılarının yanında hiç şüphesiz başka kültürlerin bir araya gelmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bulgaristan’dan gelen Türkler, yani Tuna boyu Türkleri memleketimize yeni bir hava getirdiler. Ziraat ve sanayide bunu gördük.” dedi.
Bu mirası en iyi şekilde geleceğe taşımalıyız.
Balkanlar coğrafyasında Türk kültür ve kimliğinin önemli bir yer tuttuğunu, milletler arasında siyasi ve askeri bir birliktelik oluşturulamasa da ekonomik ve kültürel dayanışmanın kaçınılmaz olduğunu dile getiren Prof. Dr. İlber Ortaylı “Bunun böyle devam etmesi gerekir çünkü aramızda ayrı bir kültürel ilişki vardır. Bu mevcudu tespit edecek, belgeleyecek, yeni nesillere öğretecek insanlar öncelikle bizim meslektaşlarımızdır. Ümit ediyorum ki Balkan ülkelerinin önemli merkezlerinde ileride çok daha büyük seminerler, kongreler, sempozyumlar yapılacaktır. Bunları bizden sonraki nesiller de devam ettirecektir. Bizler nasıl ki tüm zorluklara rağmen bu işleri bizden önceki neslin mirasını devam ettirmek durumundaysak gençlerimiz de bunu bizden alarak geleceğe taşıyacaklardır.” şeklinde konuştu.
Prof.İlber Ortaylı, son olarak etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek başarılı bir sempozyum olmasını diledi..